Flush Mount Maxillume

flmaxillume480

flumaxillume480

入力電圧
DC10~30V
消費電圧
DC12V 2.7A
DC24V 1.35A
サイズ
W X H X D
価格
99,330円
PAGE TOP