Capri

  • 入力電圧:DC10~30V
  • 消費電力:DC12V 900mA
    DC24V 450mA
  • サイズ:W125 X H45 X D40mm
  • 価格:27,300円